Afvoeren en controleputten opsporen

Schakel onze hulp in voor riooldetectie!

Keukenafvoer verstopt maar de controleputten
liggen onder de beklinkerde oprit? Schakel dan onze hulp in voor riooldetectie.

Wij beschikken over het juiste detectiemateriaal om putten en afvoeren exact te lokaliseren. Zo kunnen we het verloop van afvoeren en putten in beeld brengen.

Met een correct overzicht van het hele leidingennetwerk sluit u in de toekomst alle overbodige graafwerken uit. Indien gewenst, kunnen we de opgespoorde putten ophogen zodat er nooit meer zoekwerk is.

Call Now Button