Afkoppelen van regen- en afvalwater

Wij staan voor u klaar!

Bij de heraanleg van de riolering in uw straat is het essentieel om het regenwater apart af te voeren. Anders belandt het samen met het afvalwater in de riolering, terwijl u het juist voor verschillende doeleinden kunt hergebruiken, zoals het doorspoelen van uw toilet, wassen van kleding en schoonmaken van uw huis.

U kunt er ook voor kiezen om het te laten infiltreren in de bodem. Het zou zonde zijn om regenwater zomaar te laten weglopen.

Donkersteeg staat voor u klaar om u te helpen bij het milieuvriendelijker maken van uw rioleringsstelsel, waar u ook op korte termijn van kunt profiteren. Zodra de rioleringswerken in uw straat zijn voltooid, komen we graag langs om u te assisteren bij het afkoppelen van regenwater.

Hoe gaan wij te werk?

Ons stappenplan voor het scheiden van regen- en afvalwater

1. Inventarisatie
Bij Donkersteeg maken we altijd eerst een inventarisatie van de bestaande riolering ter plaatse. Onze ervaren technici voeren dit uit met behulp van een camera-inspectie. Dit zorgt ervoor dat we precies weten welke aanpassingen nodig zijn, wat uiteindelijk kostenbesparend kan zijn.

2. Offerte
Op basis van deze inspectie stellen we een gedetailleerde offerte op.

3. Planning & Uitvoering
Na goedkeuring van de offerte stellen we een planning op en gaan we aan de slag op het afgesproken tijdstip. Bij aanvang van de werkzaamheden breken we de bestaande verharding nauwkeurig open en installeren we de afvoerleidingen. De gescheiden afvoeren worden verbonden met de controleputten van de netbeheerder en vervolgens herstellen we de verharding in zijn oorspronkelijke staat.

Call Now Button